Bases de dades A/Z (Consulta les condicions d'ús)

Tipus recurs Recurs-e Descripció Cobertura Guia Fitxa tècnica
bbdd en línia The Index of Medieval Art Bases de dades d'art que recull imatges i informació relacionada amb les tradicions iconogràfiques medievals, des dels primers temps apostòlics fins al S. XVI. Basat en "The Index of Christian art", també inclou art laic medieval i cultura islàmica i jueva medieval.
bbdd en línia AENORmás (abans NORWEB: normes UNE) Accés a text complet a les normes UNE vigents i elaborades i adoptades per AENOR. També dona accés a les Especificaciones d'AENOR (EA). Ofereix la referència de les normes anul·lades i substituïdes. Permet la descàrrega de la norma en PDF.
portal temàtic SciFinder SciFinder és una eina informàtica per fer cerques a les bases de dades de CAS (chemical abstract service) que recullen la literatura de temàtica química (síntesis química, química biomèdica, engineria química, materials, agroquímica, bioquímica i altres). La informació recollida inclou publicacions en revistes i patents. Les cerques es poden fer en base a paraules clau, estructures i també reaccions.
La primera vegada cal registrar-se aquí 
diccionaris i enciclopèdies Diccionario de filosofía José Ferrater Mora Versió en línia del Diccionario de Filosofía de Josep Ferrater Mora editada per la Càtedra Ferrater Mora de la UdG que incorpora noves entrades i que serà una edició en constant actualització.
portal temàtic Fonts d’informació sobre la Unió Europea Font d'informació multidisciplinar sobre la Unió Europea que ofereix 16.497 ítems d'informació.
portal temàtic Glossari General Lul·lià Eina electrònica que recull i sistematitza el lèxic català de l'obra de Ramon Llull.
portal temàtic Tectónica-online Portal d'anàlisi de l'arquitectura, la tecnologia i la construcció en què es pot consultar el fons editorial de la revista Tectónica, a través de nous articles, anàlisis de projectes i una recerca constant i selecció de materials, productes i sistemes constructius
bbdd en línia Open textbook library És un catàleg multi disciplinar de llibres de text universitaris en accés obert. Creat i mantingut pel Center for Open Education de la Universitat de Minnesota i per l’Open Textbook Network. Tots els llibres que conté estan revisats per professors universitaris i es poden descarregar gratuïtament. Disposa d’un cercador i una classificació per matèries i contínuament s’hi afegeixen nous títols.
bbdd en línia Communication & Mass Media Complete Base de dades sobre comunicació. Conté el fons de dues bases de dades  de referència en aquest camp com son CommSearch, and Mass Media Articles Index. Ofereix accés al text complet de centenars de revistes sobre comunicació. Cobreix totes les disciplines relacionades, incloses els estudis de mitjans, la lingüística, la retòrica i el discurs.      
bbdd en línia Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) La Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.  L'objectiu és fer accessible a un públic ampli la descripció i la normativa gramaticals contingudes a la GEIEC. Aquesta forma part del conjunt de gramàtiques institucionals de l’Institut d’Estudis Catalans que parteix de la Gramàtica de la llengua catalana (2016) i que es completarà amb la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana
bbdd en línia Manual d’estil (IEC) Edició en línia actualitzada de l’obra de referència “Manual d’estil: la redacció i l’edició de textos”  pensada per a la traducció, la redacció, la correcció i l’edició de textos en llengua catalana. L’obra exposa els diversos passos que segueix un original fins que esdevé un text definitiu. Mostra les convencions gràfiques i la disposició formal més adequades a cada tipus de text i ofereix criteris i eines útils per a la redacció o la traducció, la correcció i l’edició de textos en català
bbdd en línia Inspec Base de dades de referències bibliogràfiques de revistes i actes de congressos dins l'àmbit de les enginyeries i la física. Indexa referències d’enginyeria informàtica, industrial, civil, de telecomunicacions, elèctrica i electrònica, energies, materials i metal·lúrgia, bioenginyeria, gestió de residus, física o de producció i manufacturacio . Amb una àmplia cobertura des de 1969 fins l’actualitat. Inclou l’accés INSPEC Analytics, eina per mesurar i comparar la producció científica de les institucions orientades a la recerca
bbdd en línia ABI/INFORM Collection (ProQuest) Base de dades a text complet sobre economia i empresa: estratègies corporatives, tècniques de gestió, màrqueting, desenvolupament de productes, comptabilitat, finances, etc. Ofereix més de 6.800 revistes electròniques (de les quals més de 5.400 a text complet), 25.000 tesis, working papers i diaris com The Wall Street i The Financial Times. ABI/INFORM Dateline des de 1985* ABI/INFORM Complete des de 1971* ABI/INFORM Trade & Industry des de 1971
bbdd en línia AGRICOLA (Agricultural Online Database) Base de dades bibliogràfica amb referències sobre agricultura i disciplines properes com producció animal, veterinària, entomologia, silvicultura, piscicultura i pesca, economia agrícola, aliments i nutrició humana i ciències de la terra i del medi ambient. Des de 1970
Revista-e ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) Accés lliure i gratuït a col·leccions digitalitzades de revistes antigues i que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).
Revista-e American Chemical Society (ACS) Text complet de les revistes publicades per l' ACS (American Chemical Society) Des del primer número de cada revista
Revista-e American Institute of Physics (AIP) Articles publicats en les 20 revistes de l'àmbit de la física que edita l'AIP (American Institute of Physics). Hi ha títols rellevants sobre acústica, química-física, física aplicada, etc. Des del primer número de cada revista
Revista-e American Physical Society (APS) Articles publicats en les 14 revistes de l'àmbit de la física que edita l'AIP (American Psysical Society). Són les conegudes Physical review (sèries A, B, C...).
Revista-e American Society for Microbiology Articles publicats en les revistes de l'àmbit de la microbiologia que edita l'ASM (American society for Microbiology). Des del primer número publicat
Revista-e Annual Reviews: Biomedical/Life Sciences Articles sobre l'estat de la qüestió (reviews) publicats en revistes dels àmbits de la biomedicina i de la física (també conté temàtica d'humanitats i ciències socials). Des de 2009 fins a 2012. Accés només a 22 títols de l' Annual Reviews
repositori ArXiv.org Dipòsit digital amb més de 480.000 e-prints d' accés obert i gratuït, recopilats per la Cornell University dels Estats Units. L' objectiu del dipòsit és el d' augmentar l' accés i la visibilitat a la producció científica en els camps de la física, la matemàtica, la informàtica, la biologia quantitativa i l' estadística. Des de 1991
bbdd en línia Aranzadi (Aranzadi Instituciones) Selecció de Base de dades que ofereix legislació i jurisprudència estatal, autonòmica i europea a text complet i informació de caracter doctrinal. Des del 1929 (amb variacions segons temàtiques)
Llibre-e Aranzadi e-libros (THOMSON REUTERS PROVIEW) Selecció de monografies i codis electrònics de les editorials Aranzadi, Civitas i LexNova accessibles a través de la plataforma Thomson Reuters ProView.
Llibre-e Xebook Plataforma de préstec de llibres electrònics d'editorials universitàries espanyoles i d'editors especialitzats com: Tecnos, Cátedra, Pirámide, Tirant lo Blanc, Siruela.
bbdd en línia Book Citation Index - Science (BSCI) (Inclòs a Web of Science) Base de dades de llibres acadèmics de l'àmbit científic. S'hi pot trobar les citacions de llibres i capítols. Des de 2015
bbdd en línia Book Citation Index- Social Science & Humanities (BHCI)(Inclòs a Web of Science) Base de dades de llibres acadèmics de l'àmbit social i d humanitats. S'hi pot trobar les citacions de llibres i capítols. Des de 2015
bbdd en línia Arts & Humanities Citation Index (Inclòs a Web of Science) Base de dades especialitzada en diferents àmbits: art, arquitectura, història, llengua, literatura, música, filosofia, religió, etc. Recull referències dels articles publicats a més de 1.200 títols de revistes. Des de 1975. S'actualitza setmanalment
bbdd en línia BIGPI: Bibliografia de Geologia de la Península Ibèrica Base de dades bibliogràfica confeccionada per la biblioteca de Geologia de la Universitat de Barcelona i que buida articles de revista, capítols de llibre, tesis, ponències de congressos, etc. del material que rep. Inclou enllaços al text complet de molts articles.
bbdd en línia BIPFAES: cuestionarios y escalas de valoración en salud mental. Cal registrar-se prèviament Base de dades de qüestionaris psicomètrics en castellà relacionats amb la salut mental, la qualitat de vida i la psicologia en general. Elaborada per la companyia farmacèutica espanyola FAES FARMA. De cada qüestionari ens proporciona l'autoria, la descripció, la bibliografia relacionada i el text complet. Cal registrar-se prèviament
bbdd en línia BaDeMar Base de dades de referències bibliogràfiques especialitzada en ciència i enginyeria nàutiques.Les matèries que cobreix són principalment: descripció de vaixells; disseny i construcció naval; motors i màquines navals; equipament, manteniment i reparació del vaixell; seguretat marítima; contaminació marítima; navegació; maniobra; estiba; resistència i propulsió dels vaixells; transport marítim; operacions portuàries, ... Des de 1999 aprox.
bbdd en línia Banc de dades de biodiversitat de Catalunya Base de dades bibliogràfica que proporciona un inventari dels elements que componen la biodiversitat a Catalunya i la identificació de la seva distribució territorial. Inclou: FloraCat, FungaCat, ArtroCAt, VertebraCat, CromoCat, LiquenCat, MoluscCat i BrioCat. Des de 1999
bbdd en línia Base de Datos de Jurisprudencia del Tribunal Supremo Base de dades del Consejo General del Poder Judicial de les sentències del Tribunal Suprem.
bbdd en línia Base de dades Col·lecció Martorell - Solanic Base de dades que dóna referències bibliogràfiques de monografies i revistes de música, material audiovisual, música impresa i arxiu personal d'Oriol Martorell (director musical, pedagog i historiador) i de la seva dona Montserrat Solanic.
bbdd en línia Base de dades Col·lecció Sabater Pi Base de dades d'informació bibliogràfica sobre llibres i revistes d'etologia, sobre més de 1.500 dibuixos i aquarel·les de temàtica naturalista i sobre més de 5.500 documents manuscrits (cartes , postals, articles, etc.) També referencia més de 4.000 fotografies, 1.500 diapositives, diversos vídeos i objectes etnològics procedents d'Àfrica.
bbdd en línia Base de dades Ramon Llull Base de dades bibliogràfica que recull les obres de i sobre Ramon Llull.
publicacions oficials Base de datos de dictámenes del Consejo de Estado Dictàmens del Consejo del Estado aprovats des del 07/05/1987 fins a l' actualitat i Inventario de fondos de ultramar (1853-1903). Dictàmenes 1987 - Inventario de fondos de ultramar: 1853-1903
bbdd en línia Bases de dades de l'ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). Bases de dades toponímiques, topogràfiques, geològiques i metereològiques relatives a l'àmbit català.
bbdd en línia BiblioPRO Base de dades de qüestionaris en castellà relacionats amb la qualitat de vida i els pacients (CVRS / PRO-Patient Reported Outcomes). Elaborada per FIMIM (Fundació IMIM del Parc de Recerca .Biomèdica de Barcelona i CIBERESP (Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública). De cada qüestionari ens proporciona l'autoria, el contacte amb els autors, la font original, les referències on va ser publicat i si s'escau el text complet. Text complet d'alguns continguts. Cal registrar-se prèviament.
portal temàtic Bibliologia i Cultura Escrita de Ramon Soler Recull de recursos sobre bibliologia i cultura escrita a internet.  
bbdd en línia Biblioteca Cochrane / Cochrane Library Agrupa diverses bases de dades sobre evidència i revisions sistemàtiques en ciències de la salut, a nivell internacional. Conté referències i abstracts d'articles de revisió i articles a text complet de revisió Cochrane. Es pot accedir a la versió castellana i anglesa Text complet d'alguns continguts
Llibre-e Biblioteca Digital Hispánica. BNE Accés lliure i gratuït a obres digitalitzades del fons de la Biblioteca Nacional de Espanya. Inclou manuscrits, llibres impresos dels segles XV al XIX, gravats, dibuixos, cartells, fotografies i mapes.
bbdd en línia Biblioteca Virtual de Investigación Duoda És una col·lecció oberta de textos i imatges creats per dones i per alguns homes dels sigles IX al XVIII. Conté tres col·leccions: A) Autoras clásicas (siglos II-XXI), B) Autoras y autores en relación de intercambio, C) Textos políticos: Gobernar con amor.
Revista-e Biblioteca Virtual de Premsa Històrica Premsa històrica espanyola digitalitzada.
bbdd en línia Biblioteca Virtual en Salud (LILACS, IBECS, ...) Base de dades d'articles de revistes espanyoles relacionats amb les ciències de la salut Des de 1999
Revista-e BioMed Central Journals Portal de publicacions "open access" de ciències de la salut (medicina, biologia, biomedicina)
bbdd en línia Biteca : Bibliografia de Textos Catalans Base de dades bibliogràfica de textos catalans medievals. Està inclòs dins PhiloBiblon, a través del qual es consulta.
bbdd en línia CINAHL Base de dades internacional d'infermeria i de ciències de la salut, distribuïda per EBSCO. Nom desenvolupat: Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature. Conté referències i abstracts d'articles, monografies, tesis, ponències i comunicacions, publicats majoritàriament en anglès. Des de 1982. Text complet d'alguns continguts.
bbdd en línia InDICEs-CSIC (inclou antigues ISOC, IME i ICYT) Informació y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recull i difon els articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.    
bbdd en línia Catalunya Durant el Franquisme Base de dades que agrupa més de mig miler de registres sobre organitzacions, institucions, biografies, fenòmens i esdeveniments viscuts durant el període franquista a Catalunya.
bbdd en línia ChemFinder Base de dades gratuïta que permet cercar per nom de producte, estructura química, propietats físicas del producte, número de registre CAS, fòrmula o pes molecular i també proporciona enllaços a més de 350 pàgines web sobre química. Des de 1995
bbdd en línia Cine y audiovisuales Base de dades que ofereix informació de pel·lícules espanyoles i estrangeres estrenades a Espanya.
bbdd en línia Conference Proceedings Citation Index Science (Inclòs a Web of Science) Base de dades amb referències a comunicacions i ponències de congressos internacionals, simposis, seminaris, tallers (workshops) i convencions en l'àmbit científic. Des de 1990
bbdd en línia Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities(Inclòs a Web of Science) Base de dades amb referències a comunicacions i ponències de congressos internacionals, simposis, seminaris, tallers (workshops) i convencions en l'àmbit de les ciències socials i humanitats. Des de 1990
bbdd en línia Criteris de la Universitat de Barcelona Conjunt de criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions de la Universitat de Barcelona i eina de suport a la redacció de textos formals de l'àmbit universitari. Conté models de documents, consells sobre diferents aspectes gramaticals, exemples diversos de l'ús de les convencions (majúscules i minúscules, abreviacions, etc.) i un recull de lèxic i fraseologia de casos problemàtics freqüents.
bbdd en línia Cuidatge Base de dades d'infermeria i salut, elaborada per la Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Conté referències de les revistes publicades en català i castellà des de l'any 1993 Des de 1993
portal temàtic Cuiden Plus/ CiberIndex Base de dades d'infermeria, de la fundación INDEX. Forma part del portal CiberIndex. Dins d'aquest portal CiberIndex, també s'hi poden consultar diverses revistes a text complet (per ex: Index de enfermería) i el factor d'impacte Cuiden Citación.
bbdd en línia Current Chemical Reactions® (Inclòs a Web of Science)1986-2009 Bases de dades de química que conté representacions gràfiques d'estructures i reaccions referenciades als articles buidats. 1986-2009
bbdd en línia Current Contents Connect (Web of Science)1998-2009 Base de dades de sumaris que buida més de 8.000 publicacions acadèmiques i més de 2.000 llibres de ciències, ciències socials i humanitats. 1998-2009
tesis DART Portal de tesis europeu en el que participa TDX, inclou actualment més de 200.000 tesis en accés obert de més de 350 universitats europees.
diccionaris i enciclopèdies DECS (Descriptores en Ciencias de la Salud) Diccionari de paraules claus o descriptors elaborat per la Biblioteca Virtual en Salud en tres idiomes: castellà, anglès i portuguès. Tradueix del castellà i / o portuguès als descriptors en anglès del MESH.
Revista-e DOAJ (Directory of Open Access Journals) Accés gratuït al text complet d'articles publicats en milers de revistes científiques i acadèmiques. És multidisciplinar i d'abast internacional.
Normes i patents Derwent Innovations Index (Web of Science)1980-2009 Base de dades que conté la referència de més d'11 milions d'invents bàsics i de 22 milions de patents, emeses per més de 40 entitats emisores de patents de tot el món. La informació de patents es classifica en tres seccions: Chemical, Engineering i Electrical and Electronic. 1980-2009
bbdd en línia Dialnet Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres ... Text complet d'alguns continguts
diccionaris i enciclopèdies Diccionari Enciclopèdic de Medicina Diccionari de ciències de la salut
portal temàtic Directindustry Plataforma que conté informació de més de 406.821 productes industrials i que permet accedir a múltiples catàlegs d'empreses, demanar pressupost de productes, obtenir documentació tècnica de productes, obtenir avisos de nous productes i rebre monogràfics específics.
bbdd en línia ERIC Base de dades sobre educació produïda per l'US Department of Education. Recull: Resources in Education (RIE) i Current Index to Journals in Education (CIJE). Inclou tant articles a text complet com referències bibliogràfiques amb abstract. Des de 1966
bbdd en línia ESCI (Emerging Sources Citation Index) Nova bases de dades inclosa dins de la Web of Science (WoS) que edita Thomson Reuters. Son títols que compleixen una qualitat bàsica, però no estan indexades a JCR. Des de 2015
bbdd en línia ESI - Essential Science Indicators (ISI Web of Knowledge) Base de dades d'estadístiques sobre l'activitat de recerca internacional que permet als investigadors realitzar anàlisis del rendiment de la investigació i fer un seguiment de les tendències científiques. La font de les dades són les bases de dades d'ISI, que buiden unes 8.500 revistes de totes les disciplines.
Si us connecteu des de fora del CampusUdG, cal triar "Universitat de Girona" en el desplegable "Instituciones federadas en la FECYT" i autenticar-vos amb el vostre usuari de campusUdG
Accés els últims deu anys
Llibre-e ProQuest Ebook Central (Ebrary/E-libro) Plataforma que dóna accés a llibres electrònics multidisciplinars. Des del 2000
bbdd en línia EconLit Base de dades de referències bibliogràfiques de revistes, llibres i dissertacions. Inclou resums, citacions, ressenyes i enllaços a articles en text complet Des de 1969
Revista-e Graó Revistes Portal de l'editorial Graó que permet consultar les seves revistes a text complet (més de 20.000 articles).
Llibre-e Graó Llibres Portal de l'editorial Graó que permet consultar capítols de llibre. Consulteu la llista de títols. Cal un lector d'e-pub
bbdd en línia Educ@ment Base de dades de referències bibliogràfiques d'educació i psicologia Des de 1997
Revista-e Emerald Journals Accés al text complet de les revistes publicades per Emerald Group Publishing Ltd. sobre economia, màrqueting i vendes, gestió i organització empresarial i biblioteconomia. Referències bibliogràfiques des del 1989; text complet a partir del 1994
portal temàtic Endrets: Geografia Literària dels Països Catalans Projecte de la Universitat de Vic que, a través de les comarques i els pobles i ciutats que conformen la geografia catalana, vol recuperar i fixar la memòria d'espais, indrets, cases, monuments, edificis patrimonials o llocs mítics que han estat el centre d'interès dels escriptors catalans des dels trobadors i Ramon Llull fins als nostres dies.
bbdd en línia Enovit Base de dades bibliogràfica que conté 7.000 referències d'articles sobre viticultura, enologia, indústries alimentàries i altres matèries afins. Des de 1992
bbdd en línia Epistemonikos Base de dades internacional sobre medicina basada en l'evidència i la presa de decisions. Conté referències i abstracts d'articles de revisions sistemàtiques extretes de PubMed, de la Biblioteca Cochrane i d'altres bases de dades.
repositori Estudi de les obres del Museo del Prado al MD'A (Publicacions digitals Museu d'Art Girona) El museu D'art de Girona presenta ,en col·laboració amb la Universitat de Girona, la segona part de l'estudi del fons pictòric procedent del Museo del Prado. Estudis 2008. L'edició en format virtual, complementa la publicació que el museu d'Art va treure a llum el 2005. La trajectòria acadèmica del projecte s'emmarca dins els paràmetres de referència d'innovació docent i inici a la recerca sota, sota la direcció de la professora Mª Assumpta Roig i Torrentó.
repositori Europeana: Biblioteca Digital de la UE Accés lliure i gratuït a imatges, textos digitalitzats, audios i vídeos de biblioteques nacionals, arxius, museus i organitzacions audiovisuals d'Europa.
bbdd en línia Eurostat Accés lliure a estadístiques generals dels països de la Unió Europea
bbdd en línia Factiva Base de dades d'actualitat empresarial i econòmica. Dóna accés a diaris internacionals i locals, publicacions periòdiques, agències de notícies, llocs web en més de 20 llengües, més de 30.000 informes d'empresa, mercat de valors i fotografies. Cal utilitzar el navegador "edge" el nou Internet Explorer de Windows 10. Els darrers cinc anys
portal temàtic Fisterra: Atención Primaria en la Red Portal amb guies clíniques (classificades per especialitats), imatges, algoritmes, descripció de casos clínics, llibres, eines (Calcumed, Calcuvac, ...), alertes farmacològiques, butlletins, etc Accés a la part gratuïta
bbdd en línia Fonoteca de la Universitat Jaume I Base de dades formada per més de 100.000 discos digitalitzats (LP, singles, CD) provinents de la Cadena Ser de Castelló, la delegació a Castelló de Radio Nacional d'Espanya, Onda Cero, i Cadena Cope, així com del fons musical de l'antiga Escola de Magisteri de Castelló, entre altres donacions. Integra tot tipus de música en format mpeg, consultable en streaming. Permet navegar per estils musicals (per anys o països) i cercar per autor, estil, títol (de l'àlbum o de la cançó) o any.
bbdd en línia Fons d'Història Local Base de dades de bibliografia sobre història local de Catalunya recollida a biblioteques d'arreu de l'Estat espanyol.
bbdd en línia Fons de la Càtedra de Promoció de la Salut Conté el fons de la Càtedra de Promoció de la Salut, composat per més de 3.000 documents classificats en sis àmbits: fonaments de promoció de la salut, comunitat i organització de serveis, planificació, educació i formació, comunicació i àrees aplicades.
bbdd en línia Food Science & Technology Abstracts (FSTA) Base de dades bibliogràfica sobre tecnologia dels aliments, química alimentària, nutrició ... Conté informació de revistes científiques, patents, llibres, actes de congressos, informes, tesis, etc. Des de 1969
bbdd en línia Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España Des de l'apartat Catálogo es dóna accés gratuït a més de 100.000 fotografies digitalitzades sobre patrimoni cultural espanyol procedents de diverses col·leccions.
Revista-e Free Medical Journals Directori de més de 4.000 títols de revistes de salut, classificades per especialitats
diccionaris i enciclopèdies Gale Virtual Reference Library Col·lecció de 40 enciclopèdies i obres de referència en ciències pures, ciències ambientals, ciències de la salut, medicina i tecnologia. Des de 2001
Llibre-e Gallica: la bibliothèque numérique Accés lliure i gratuït a obres digitalitzades des de l'Edat Mitjana fins a principis del segle XX procedents de la Biblioteca Nacional de França.
bbdd en línia GreenFILE Base de dades que recull informació sobre les investigacions realitzades sobre l'impacte humà al medi ambient. La col·lecció inclou documents sobre l'escalfament global, la contaminació, els edificis ecològics, l'agricultura sostenible, l'energía renovable, el reciclatge, etc. Proporciona els registres bibliogràfics d'uns 295.000 documents i ofereix accés al text complet de gran part d'aquests. Més de 600 títols inclosos (alguns a text complet) incloent des del primer número fins a l'actualitat de: * Bioscience (des de 1964), * Conservation Biology (des de 1987), * Journal of Ecology (des de 1913), * Journal of Environmental Planning & Management (des de 1948)
portal temàtic Guía para la Gestión de Centros Educativos  Portal que ofereix recursos legislatius, de gestió i d'administració de centres educatius. Revisat i actualitzat periòdicament.
Cal nom d'usuari i contrasenya. Adreceu-vos al taulell de la Biblioteca o ompliu el formulari.
Des de 2014. S'actualitza cada dos mesos
portal temàtic Guías Enseñanzas Medias Conté: Guías para Educación Secundaria Obligatoria i Guías para Formación Profesional
diccionaris i enciclopèdies HON Select Diccionari i portal de recursos acreditats (HON Code) en diferents idiomes: anglès, francès, alemany, castellà, portuguès, italià i neerlandès. Tradueix les paraules claus del MESH.
bbdd en línia Handbook of Latin American Studies Base de dades bibliogràfica gratuïta sobre Amèrica Llatina que inclou llibres i articles seleccionats i ressenyats per especialistes. Publicat per la Divisió Hispànica de la Library of Congress es dedica, alternativament, un any a ciències socials i el següent a humanitats.
bbdd en línia Health & Medical Collection (antic ProQuest Medical Complete) Base de dades d'articles de revista a text complet; inclou l'accés a les descripcions i resums de MEDLINE. És la fusió de ProQuest Medical Library i ProQuest Research Library - Health Module. Des de 1987
Revista-e Hemeroteca digital Conté les col·leccions de premsa i revistes digitalitzades de la Biblioteca Nacional de España que estan lliures de drets. Compren 143 títols que abarquen 500.000 pàgines i suposen una àmplia representació de la premsa espanyola entre 1772 i 1933. La selecció inclou premsa de tot tipus: política, satírica i humorística, tècnica, literària, esportiva, religiosa, etc. Des de 1772 fins 1933
bbdd en línia Hàbitats d'interès comunitari (HIC) a Catalunya Base de dades a text complet (mapes de 78 dels 94 hàbitats reconeguts en territori català). Recursos inclosos: Aigua, Atles climàtic, Atmosfera, Focus, Infraestructures, Territori. Informació complementària: Directiva comunitària, definicions i criteris emprats en l'elaboració de la cartografia. Any en curs
Revista-e IEEE Xplore Text complet a articles, normes i actes de congressos publicats i editats per IEEE/IEE. Des del 1988
bbdd en línia IMDb:Internet Movie Database Base de dades gratuïta sobre cinematografia i televisió. Inclou tot el cinema actual i retrospectiu, nacional i internacional
portal temàtic INEbase (Instituto Nacional de Estadística) Web oficial de l'Instituto Nacional de Estadística (INE), amb informació general sobre l' estructura i l' organització de l' INE, l' Organizació Estadística a Espanya, el Sistema Estadístic Europeo; accés a l' Oficina del Cens Electoral; accés a la base de dades INEBase amb estadístiques de temàtica diversa: medi ambient, població, economia, ciència, etc.; accés a l'IPC (índex de preus de consum) i l' IPCA (índex de preus de consumo armonitzat); accés als censos de població i vivenda etc.
normes i patents ISO (International Standards Organisation) Organisme internacional emisor de normes.
bbdd en línia Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) . Bases de dades Bases de dades d'estadístiques relatives a l'àmbit català sobre aspectes com la família, benestar social o mercat de treball, entre d'altres.
bbdd en línia Index Chemicus (Inclòs a Web of Science)1993-2009 Base de dades amb referències bibliogràfiques de química. Es troba dins el Web of Science de l' ISI. 1993-2009
bbdd en línia Index bibliogràfic dels centres d'estudi de les terres de Girona Base de dades de referències bibliogràfiques sobre estudis locals. Aplega els treballs publicats per les entitats de recerca cultural i científica de la demarcació de Girona desde 1946 i fins 1998. Des de 1946 fins 1998
bbdd en línia Inese DATA (antic SegurDoc: base de datos jurídica de seguros y RC) Base de dades espanyola per a professionals de les assegurances: notícies, reportatges, ponències, estudis, estadístiques, informes anuals, productes, legislació i jurisprudència. Base de dades general (des de 1999). Base de dades jurídica (des de 2008)
portal temàtic Infonomia: red de innovadores Web que aplega experiències d' innovació de diferents països. Proporciona eines i serveis per estimular la competitivitat de la petita, mitjana i gran empresa.
Llibre-e Ingebook Plataforma amb més de 1.200 llibres electrònics de les editorials McGraw-Hill Education, Pearson, Reverté o García-Maroto Editores, la majoria manuals de referència de tots els temes i estudis de grau. La consulta a cada títol és il·limitada i directament en pantalla (streaming) des de qualsevol dispositiu amb accés a internet. No permet la descàrrega.
Revista-e Ingentaconnect.com (Ingenta) Base de dades multidisciplinar que inclou referències bibliogràfiques i/o accés al text complet d'articles de revistes acadèmiques i científiques
portal temàtic Instituto de Estudios Turísticos Portal gratuït d'estadístiques de turisme de l'Instituto de Estudios Turísticos (IET) que inclou, entre d'altres, les següents publicacions: Frontur, Egatur, Familitur, Ocupatur i la revista Estudios turísticos
Revista-e JSTOR Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, escanejades per a ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff. Accés a totes les col·leccions de revistes, fins el 31 de desembre: Arts & Scienes I-XV, Business IV, Ecology & Botany II, Hebrew Journal Ireland, etc. Des del primer número de la revista fins a 3-5 anys anteriors al darrer.
Conté les col·leccions:
Arts & Sciences I
Arts & Sciences II
Arts & Sciences III
Early Journal Content
portal temàtic Joanna Briggs Institute (JBI ConNECT+) Nom desenvolupat: Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics / Red Clínica de Evidencia online sobre Cuidados. Portal de recursos relacionats amb la pràctica clínica basada en l'evidència (PCBE).
bbdd en línia Journal Citation Reports (JCR): Science Edition & Social Science Edition (ISI Web of Knowledge) Eina sobre avaluació de revistes produïda per The Institute for Scientific Information (ISI). Considerada com l'única font que dona dades de citacions de les revistes. Inclou nombre total de citacions, factors d'impacte i índex d'immediatesa. La Social Science Edition conté dades sobre aproximadament 1.500 revistes de ciències socials i la Science Edition conté dades sobre aproximadament 4500 revistes de ciència i tecnologia.
Si us connecteu des de fora del CampusUdG, cal triar "Universitat de Girona" en el desplegable "Instituciones federadas en la FECYT" i autenticar-vos amb el vostre usuari de campusUdG
Des de 1997
bbdd en línia Latindex: directorio de revistas Base de dades multidisciplinar i de lliure accés que dóna informació bibliogràfica i/o enllaç al text complet de publicacions periòdiques científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
Llibre-e Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Versió electrònica a text complet de la col·lecció de monografies Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Inclou les subcol·leccions Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) i Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI).
bbdd en línia Legislació ambiental Base de dades del Departament de Medi Ambient de la Generalitat que recull a text complet la legislació catalana, espanyola i comunitària sobre temes ambientals.
bbdd en línia Leisure Tourism Base de dades internacional de referències, abstracts i/o text complet d'articles, ponències, llibres-e, capítols de llibres-e de CABI Collection i ressenyes sobre turisme, lleure, allotjament turístic, esport i cultura. Conté informació des de 1970 i s'actualitza setmanalment. També ofereix un calendari de congressos i jornades.
bbdd en línia Lexis-Nexis Base de dades d'informació legal, econòmica i d'actualitat. Especialitzada en legislació dels EEUU, Anglaterra i la Unió Europea. Inclou el text complet de moltes revistes i diaris tant especialitzats com generals.
bbdd en línia Library, Information Science & Technology Abstracts Base de dades bibliogràfica especialitzada en biblioteques i gestió de la informació. Cobreix, entre altres, les següents matèries: Classificació, Catalogació, Bibliometria, Recuperació d'informació en línia. Des de 1960
portal temàtic Lletra Portal i directori de recursos d'internet sobre literatura catalana
Llibre-e Llibres UPC Col·lecció de llibres digitals creats per autors de la Universitat Politècnica de Catalunya per impulsar i facilitar la creació de continguts digitals de suport a la docència i a la recerca. Inclou també llibres d'accés lliure: editats per IDP o altres unitats de la UPC, dels quals se'n pot fer els usos detallats a la llicència que tenen assignada.
Llibre-e Llibres digitals UPC (editats fins el 2010 per Edicions UPC) Col·lecció de materials acadèmics a text complet sobre: arquitectura, òptica, nàutica, organització d'empreses i enginyeries. Editats fins el 2010 per Edicions UPC, d'accés restringit als usuaris de la UdG.
repositori MDC (Memòria Digital de Catalunya) Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya.
bbdd en línia MEDLINE (ProQuest) Base de dades bibliogràfica de Medicina i Ciències de la salut. Amb més de 4.600 publicacions biomèdiques indexades. Des de 1966
diccionaris i enciclopèdies MESH (Medical Subject Headings) Thesaurus de la base de dades PubMed, elaborat per la NLM (U.S. National Library of Medicine).
portal temàtic MNAC : Col·leccions Online Portal del Museu Nacional d'Art de Catalunya que ofereix accés online a un nombre creixent d'obres del seu fons.
portal temàtic Manuscrits Catalans de l'Edat Moderna És la continuació del Repertori de manuscrits catalans (1474-1714), un projecte de l'IEC que encetà la seva etapa definitiva el 1995 i que ha anat prenent forma amb la publicació de cinc volums en sis lliuraments: Repertori de manuscrits catalans (1474-1620) i Repertori de manuscrits catalans (1620-1714).
bbdd en línia MathSciNet Base de dades de referències bibliogràfiques i ressenyes de publicacions. Des del primer número de la revista
Llibre-e Medicina interna (Farreras-Rozman) XVIII Edición Manual de referència sobre medicina interna i pràctica clínica. Conté capítols de totes les especialitats mèdiques (20 seccions: cardiologia, dermatologia, aparell digestiu, etc.) fent especial atenció a aspectes com la etiologia, quadre clínic, diagnòstic, pronòstic, prevenció i tractament de malalties internes. Il·lustrat amb taules i fotografies. Incorpora contingus addicionals com: preguntes d'autoavaluació, casos clínics o galeria d'imatges.
Cliqueu sobre el botó Acceder i a continuació l&39;opció Athens
portal temàtic MedlinePlus Portal dels Instituts Nacionals de Salut, adreçat a pacients i familiars. Elaborat per la National Library of Medicine (EUA)
bbdd en línia My News Online: Recull de Premsa Base de dades de premsa que s'actualitza diàriament. Buida la majoria de diaris catalans i espanyols, algunes revistes d'economia i diaris internacionals.
portal temàtic Música de poetes Espai virtual que permet escoltar les cançons que músics catalans han fet amb alguns dels millors poetes catalans. També es poden llegir poemes i accedir a documents sobre estudis dels diferents poemes i sobre usos didàctics de la literatura i la música.
bbdd en línia NBER Working Papers Base de dades bibliogràfica d'economia, amb accés a més de 7.000 working papers des de 1973. Des de 1984
tesis NDLTD Theses & Dissertations Catalog Accés a més d'un milió de tesis doctorals digitalitzades d'institucions d'arreu del món. És fruit d'un treball entre NDLTD, OCLC, VTLS i Scirus.
portal temàtic NICE Portal amb recursos basats en l'evidència sobre promoció de la salut, prevenció, pràctica clínica... Cal registrar-se prèviament
Revista-e Nature (NPG) Articles publicats en les 16 revistes dels àmbits de la biologia i medicina, editades per Nature Publishing Group. Accés al text complet dels darrers 5 anys
bbdd en línia OECD iLibrary Base de dades que conté totes les publicacions i conjunt de dades de l'OCDE (Organisation for Economic Cooperation and Development), la International Energy Agency (IEA), la Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), i l'International Transport Forum (ITF) des de 1998 fins l'actualitat. Títol anterior: SourceOECD.
Cal nom d'usuari i contrasenya. Adreceu-vos al taulell de la Biblioteca o ompliu el formulari.
Des de 1998
bbdd en línia OMT/UNWTO eLIBRARY (World Tourism Organization) Base de dades que conté les publicacions de l'OMT en format PDF. L'apartat Tourism Statistics permet accedir a dades estadístiques sobre turisme d'arreu del món.
Llibre-e OVID e-books Llibres electrònics de Medicina
tesis Open Access Theses and Dissertations (OATD) Recol·lector internacional de tesis doctorals, tesines i treballs de graduació, en accés obert. OATD facilita l'accés a més d'1,6 milions de documents, inclosos els de Tesis Doctorals en Xarxa, TDX
Revista-e Oxford Journals Accés al text complet de les revistes editades per Oxford University Press d'abast multidisciplinar Des de 1996
bbdd en línia PEDro: Physiotherapy Evidence Database Base de dades sobre fisioterapia basada en l'evidència. Conté assaigs aleatoris controlats, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica
bbdd en línia Manual de orientación y tutoría Eina pels centres educatius, professors i tutors.
Cal nom d'usuari i contrasenya. Adreceu-vos al taulell de la Biblioteca o ompliu el formulari.
Des de 2014. S'actualitza cada 4 mesos.
bbdd en línia PLoS Biology Accés a revistes electròniques d' accés obert en el camp de la Biologia, publicades per la Public Library of Science (PLoS).
bbdd en línia PLoS Medicine Portal de publicacions mèdiques, publicades per la Public Library of Science. Conté 36 col·leccions d'especialitats diverses: medicina social, immunologia clínica, salut mental, epidèmies, etc.
bbdd en línia PREEVID Base de dades de preguntes clíniques amb evidència. (Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia). Conté més de 2.000 preguntes. Estructura: Pregunta, Resposta, Referències, Preguntes relacionades.
bbdd en línia PROQOLID . Cal registrar-se prèviament Base de dades de qüestionaris clínics relacionats amb la salut, la patologia, els pacients, els cuidadors. Elaborada per l'associació francesa Mapi Research Trust. De cada qüestionari ens proporciona l'autoria i les referències bibliogràfiques on va ser publicat.
bbdd en línia Periodicals Archive Online. PAO Base de dades bibliogràfica i de sumaris sobre humanitats i ciències socials. Accés a arxius retrospectius en text complet d'arts, ciències socials i humanitats. Des del primer número fins el 1995 o 2000 depenent de la revista
bbdd en línia Periodicals Index Online. PIO Base de dades bibliogràfica i de sumaris sobre humanitats i ciències socials.Abans coneguda com PCI Full Text. Des del primer número fins el 1995 o 2000 depenent de la revista
bbdd en línia Persée Base de dades gratuïta que ofereix el text complet de revistes científiques en llengua francesa de ciències socials i humanitats. En la majoria dels casos els últims 5-10 anys no estan disponibles a text complet.
bbdd en línia Pharmakoteka Base de dades d'específics i especialitats farmacèutiques antigues Des de 1800 fins 1960
premsa Premsa digitalitzada del SGDAP de Girona Base de dades de lliure accés produïda pel SGDAP de l'Ajuntament de Girona que buida diaris i revistes publicats a Girona des del 1808.
bbdd en línia Programa HERMES Sistema d'Informació Socioeconòmica Local És un sistema que aporta informació i assessorament tècnic als ens locals i altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants, grups de recerca i usuaris, en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives respecte al seu àmbit d'actuació. Engloba els municipis de la província de Barcelona.
Llibre-e Project Gutenberg Accés lliure i gratuït a llibres digitalitzats de domini públic: conté moltes obres literàries.
bbdd en línia PsycINFO Base de dades bibliogràfica de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes. Des de 1872 (revistes); des del 1987 (resta de materials). S'actualitza setmanalment
bbdd en línia Psychology and Behavioral Sciences Collection Base de dades que conté informació sobre temes relacionats amb caracteristiques emocionals i de comportament, psquiatria, i psicología, . Inclou 400 publicacions a text complet
bbdd en línia PubMed Medline Base de dades internacional de medicina i ciències de la salut (citacions bibliogràfiques d'articles), elaborada per la NLM (U.S. National Library of Medicine). Conté referències i abstracts d'articles de diferents BBDD com el MEDLINE, el tesaurus MESH, la llista de revistes incloses amb Journals in NCBI Databases... etc. Text complet d'alguns continguts
Revista-e RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, del Centre de Supercomputació de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
bbdd en línia RAS: Referencias de Antropología Social Base de dades de referències bibliogràfiques sobre antropologia social
repositori RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.
repositori Recolecta. Recolector de ciencia abierta Aquest portal és una iniciativa de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), que té com a objectiu promoure la publicació en accés obert dels treballs d'investigació que es desenvolupen en les diferents institucions acadèmiques espanyoles i facilitar-ne la utilització i visibilitat al mateix temps que proporciona eines per facilitar el desenvolupament de dipòsits digitals.
bbdd en línia Redalyc:Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal Base de dades multidisciplinària que facilita l'accés obert al text complet a revistes científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
bbdd en línia Redined Xarxa d'informació educativa: investigacions, innovacions, revistes i recursos espanyols sobre educació. REDINED posa a disposició de la comunitat educativa milers de registres bibliogràfics i documents a text complet. Es tracta d'un projecte col·laboratiu entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i les comunitats autònomes mitjançant les conselleries o departaments d'Educació
portal temàtic Revue espaces.com Portal professional francès del turisme i l'oci que inclou les revistes: Cahiers espaces i Espaces: tourisme et loisirs.
Revista-e Royal Society of Chemistry Articles publicats en les revistes de l'àmbit de la química i ciència de materials editades per la RSC (Royal Society of Chemistry). Des de 1997
bbdd en línia SABI : Sistema de Análisis de Balances Ibéricos Base de dades amb informació financera d'empreses amb seu social a Catalunya i a tot Espanya. Inclou: memòries d'activitat i comptes anuals, ratios, evolució financera de l'empresa a través del temps, etc. Inclou un software d'anàlisi financera que permet fer informes, comparar grups d'empreses, etc. Cobertura geogràfica: Catalunya i tota Espanya. Recull els balanços financers dels últims 12 anys. Actualització mensual.
bbdd en línia SCOPUS (Elsevier) Base de dades bibliogràfica, produïda per Elsevier, que engloba resums i referències de literatura científica, tècnica, mèdica, de ciències socials i d'humanitats. També inclou eines d'anàlisi de la recerca científica i els índexs d'impacte Scimago Journal Rank i Source-Normalized Impact per Paper.
Revista-e SER: Sistema electrónico de revistes Portal de revistes electròniques gratuïtes publicades per la Universidade Federal do Paraná (Brasil). De temàtica multidisciplinar Des de 2008
Revista-e Sage Accés al text complet de les revistes electròniques de SAGE Publications. En la majoria dels títols l'accés és de 2006 fins 2012 Des de 1999
Revista-e Scielo (Scientific Electronic Library Online) Accés gratuït a revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes d'àmbit multidisciplinar, especial incidència en les Ciències de la Salut. Varia segons la publicació
bbdd en línia Scielo Citation Index (Web of Science) Web of Science inclou aproximadament 650 títols de Scielo Citation Index, aquells que compleixen amb uns criteris mínims de qualitat. Des de 1997
Revista-e Science Text complet de la revista Science i material complementari opcional (ScienceNow, dEbates, Enhanced Perspectives, Science NetWatch Archives, etc.) Des de 1997
bbdd en línia Science Citation Index Expanded (Inclòs a Web of Science) Base de dades especialitzada en ciències: bioquímica, biotecnologia, biologia, química, informàtica, física etc. Recull les referències dels articles publicats a més de 5.900 revistes. Des de 1900. S'actualitza setmanalment
Llibre-e ScienceDirect e-Books (Elsevier) Llibres electrònics a text complet bàsicament de ciències,enginyeries i medicina.  
Revista-e ScienceDirect e-journals (Elsevier) Portal de revistes electròniques publicades per Elsevier. Inclou les revistes publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors. Majoritàriament des de 1995
repositori Scientia Dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l'accés obert als recursos digitals derivats d'aquesta producció científica.
bbdd en línia Servei d'Arxius de Ciència És un servei que té com a objectiu primordial la recollida d' informació i difusió del patrimoni documental de la ciència i la tecnologia contemporànies a les terres de llengua catalana.
bbdd en línia Social Sciences Citation Index (Inclòs a Web of Science) Base de dades especialitzada en ciències socials: dret, ciències polítiques, sociologia, urbanisme, psicologia, etc. Recull les referències dels articles publicats a més de 1.700 revistes. Des de 1956. S'actualitza setmanalment
Llibre-e SpringerLink e-Books Llibres electrònics d'abast multidisciplinar. Des de 1983
Revista-e SpringerLink e-journals Text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors, entre els quals destaca Kluwer (integrat a Springer des del 2005). També accés als llibres electrònics SpringerLink i a la col·lecció de monografies Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Inclou les subcol·leccions Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) i Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI). Des de 1997
tesis TDX - Tesis doctorals en xarxa Dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
tesis TESEO Base de dades que conté referències de les tesis doctorals llegides i considerades aptes a les Universitats espanyoles. Des de 1976
Revista-e Taylor & Francis (Inclou Informa Healthcare) Revistes editades per Taylor and Francis a text complet, d'abast multidisciplinar. A partir de setembre 2015 inclou les revistes editades per l'editorial Informa Healthcare que ara s'ha fusionat amb Taylor & Francis. Accés retrospectiu (2008-2011) als títols de Taylor & Francis i a partir de 1997 als títols subscrits a l'antiga plataforma Informa Healthcare ara integrada a T&F.
bbdd en línia Teacher Reference Center Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l'educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors i bibliotecaris des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.
tesis Tesis de la Universidad Complutense de Madrid Base de dades que conté referències de les tesis doctorals llegides i considerades aptes a la Universidad Complutese de Madrid. Actualització semestral
tesis Tesis,Tesinas y Memorias de Licenciatura de la UNED Referències de les tesis doctorals llegides a la UNED
bbdd en línia Traces: Llengua i Literatura Catalanes Base de dades bibliogràfica de tot el que es publica sobre llengua i literatura catalana en qualsevol dels seus camps d'estudi: llengua, literatura, lingüística, crítica i també les traduccions. El buidatge inclou llibres (des de 1993), articles de revistes (des de 1988), actes de col·loquis, jornades, congressos, tesines, tesis, etc.. i qualsevol altre font d'informació sobre filologia catalana.
bbdd en línia Trip Database Cercador sobre continguts basats en l'evidència (articles, guies, imatges, vídeos, cursos educatius, fullets per a pacients, ...). Cercador que facilita la pràctica dels professionals sanitaris. Cercador seguint la pregunta PICO.
bbdd en línia UNESDOC Base de dades que conté el text complet i les referències bibliogràfiques de documents publicats per la Unesco des del 1945 així com també referències bibliogràfiques de les seves adquisicions. Abasta les àrees d'educació, ciències naturals, ciències socials i humanitats, cultura, comunicació i informació. Des de 1945
bbdd en línia Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem) Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Llibre-e Wiley Online E-Books Accés en els llibres electrònics de l'editorial Wiley subscrits per la biblioteca
Revista-e Wiley Online Journals Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing. Des de 1996
bbdd en línia XIFRA, Sistema d'Informació Socioeconòmica Local És un sistema que aporta informació i assessorament tècnic als ens locals i altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants, grups de recerca i usuaris, en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives respecte al seu àmbit d'actuació.
bbdd en línia Tourism Statistics Base de dades de turisme internacional de la World Tourism Organization (WTO)/Organización Mundial del Turismo (OMT). Conté dades des de 1995 sobre turisme receptor, intern i emissor, aixií com sobre les indústries turístiques, l'ocupació i altres indicadors complementaris. Es poden fer cerques per país, agrupació econòmica de països o per dades o indicadors concrets. Les taules es poden descarregar en format Excel i/o PDF.
Llibre-e eBook Collection (EBSCOhost) Portal de llibres electrònics en llengua anglesa d'humanitats, ciències socials i també novel·la, ciència-ficció. Podeu accedir a més de 3.500 llibres durant la suspensió de l'activitat acadèmica pel Covid19.
Llibre-e edu-library Portal de lectura de llibres electrònics en format ePUB adreçat a la comunitat acadèmica i científica. Es nodreix principalment dels títols publicats a l'editorial Documenta Universitària però també d'altres editorials.
portal temàtic guiasalud.es Portal de guies de pràctica clínica i altres recursos relacionats, publicades a Espanya i en diferents idiomes. Elaborat pel Sistema Nacional de Salud (SNS). Conté també referències de GPC d'altres països.
portal temàtic Patrimoni d'Editors i Editats de Catalunya Portal de la Biblioteca de Catalunya que promou la preservació i el descobriment del patrimoni editorial. Promociona un accés únic als fons i arxius d'editors i autors.
portal temàtic Esadir (Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) Portal lingüístic gratuït destinat als professionals dels mitjans de comunicació catalans, així com a altres professionals de la comunicació i de l'ensenyament. Conté paraules que, en la pràctica diària als mitjans de comunicació, es constata que generen dubtes. La informació dels noms personals és únicament com s'escriu i com s'hauria de pronunciar als mitjans. S'actualitza constantment. El portal disposa actualment de 33.868 fitxes lingüístiques
bdd en línia Derecho animal Base de dades elaborada per l'International Center for Animal Law and Policy (ICALP) de la UAB. Ofereix informació sobre legislació i jurisprudència animal.
Llibre-e Eureka Plataforma de Llibres electrònics de l’Editorial Mèdica Panamericana. Inclou Diccionario de Términos Médicos.
Llibre-e Tirant. Biblioteca virtual Accés a llibres electrònics d'àmbit jurídic (més de 5.000 títols) de l'editorial Tirant Lo Blanc. Es recomana que us creu un compte personal que us permetrà fer anotacions i imprimir.
En el visualitzador de pdf si no el carrega, cliqueu l'opció: "Abrir con HTML5"
Des de 2005
Llibre-e Editorial UOC: e-llibres Accés a 79 llibres sobre ciències socials durant la suspensió de l'activitat acadèmica pel Covid19
Revista-e Rosa Sensat: e-revistes Accés a 1.700 revistes i més de 20.000 articles sobre educació durant la suspensió de l'activitat acadèmica pel Covid19
portal temàtic PROMIR Estudiante Plataforma per preparar el MIR
portal temàtic Current Protocols (Wiley) Inclou unes 20.000 tècniques, procediments que són bàsics en la recerca de laboratori. Accés fins el 30 de juny 2020
bbdd en línia Index Translationum Base de dades creada el 1932 que ofereix una bibliografia dels llibres traduïts a tot el món, tradïts i publicats a prop d'un centenar d'estats membres de la UNESCO
bbdd en línia Consumer health main Edition Base de dades a text comple que ofereix respostes detallades a les 200 preguntes mèdiques més habituals.
bbdd en línia Enfermería al día Base de dades a text comple que ofereix recursos clínics en llengua espanyola i anglesa a infermers/eres i a altres professionals del sector sanitari.
bbdd en línia Sales & marketing source Base de dades a text comple que dona suport a les necessitats de desenvolupament de professionals dedicats a les vendes i màrqueting.
Portal temàtic IMF Data Conté estadístiques internacionals sobre aspectes de finançament internacional i nacional. Inclou més de 200 països i regions i dóna dades sobre els tipus de canvi, liquiditat internacional, banca internacional, taxes d'interès, preus, producció, transaccions internacionals, comptes públics i comptes nacionals. Inclou: International Financial Stadistics (IFS), Balance of Payments Stadistics (BOPS), Direction of Trade Stadistics (DOTS) i Government Finance Stadistics (GFS). Per descarregar i treballar amb les dades cal registrar-se com a usuari
Portal temàtic Enferteca Portal d’informació sobre infermeria en castellà del Grupo Paradigma i de Difusión Avances de Enfermería. Abarca tots els temes i especialitats: administració i gestió, anatomia i fisiologia, cures intensives, infermeria comunitària i salut pública, cures pal·liatives, geriatria, materno-infantil, medico-quirúrgica, pediatria, psiquiatria i salut mental, ètica i legislació, farmacologia, nutrició i urgències. Conté uns 100 llibres (alguns d’ells, referenciats dins les assignatures docents dels Estudis en Infermeria) i 7 revistes (Metas de enfermería, Ridec, Enfermería en cardiología, Educare 21, Matronas hoy, Aladefe i Enfermería del trabajo). El cercador “encuentr@” integra els diferents tipus d’informació a text complet: llibres, capítols de llibre, revistes, articles de revista, guies pràctiques, tècniques i procediments.