Relació de mestres de les comarques de Girona del 1911 al 1951
 
Dades extractades de la documentació diponible a l'Arxiu històric de Girona